#volemdunes

Projecte científic

Mòbil o tauleta

Envia fotos geoposicionades via Twitter amb el hashtag #volemdunes amb informació sobre les plantes, els animals, la dinàmica litoral o el transport de la sorra.

Ordinador

Introdueix les dades a la geobase del projecte i afegeix informació més detallada. Ho trobaràs a http://maps.croma.org.es/geoserver/www/cr002_editor.html.