Per a què serveix la filosofia?

Per deixar de ser idiotes. En un dels seus sentits etimològics, l’idiota és una persona que només es preocupa dels seus afers privats.

Per ser lliures de les seduccions, perquè la filosofia és la mirada escrutadora.

Per identificar les nostres emocions i saber controlar-les més enllà de la recompensa immediata que ens proporcionin.

Per ser més bons estudiants, professionals més exitosos i tenir menys malalties mentals. Per adaptar-nos als diferents medis i assumir sense conflicte la varietat de perspectives que trobem.

La filosofia ensenya a pensar per organitzar la vida personal i social amb justícia.

Si pensem ens qüestionem si el sistema d’organització en què vivim és el millor dels possibles. Si jutgem que no ho és, voldrem transformar-lo.

Per dialogar i acceptar altres perspectives sota el convenciment que arribar a acords ens farà més feliços a tots plegats.

Per ser tolerants, perquè és l’actitud del que vol entendre i ser entès per arribar a construir alguna cosa en conjunt.

* Segons el professor de filosofia Félix González