Per què anar-hi?

www.deixalleries.com

Què hi podem portar?

Els residus que tenim a casa i que no es poden recollir per altres vies, amb la finalitat de donar-los la destinació final més adequada.

Alguns exemples:

Aerosols, bateries, dissolvents, fluorescents, neveres i electrodomèstics, olis, pots de pintura i vernissos, radiografies, tòners, productes de neteja, ferralla, mobles i fustes, pneumàtics, terres i runes i restes de poda.

Més informació

www.deixalleries.com

www.amb.cat/residus.com