Alguns llibres

1

El camí de l'energia. Autors: Grup Sciència Omnibus. Ed. Rosa Sensat. Col·lecció Dossier. Per obtenir una visió global de les ciències mitjançant propostes didàctiques. Recomanat per a professors de l'ESO.

2

Mestres en rima lliure . Autors: Jaume Cela i Juli Palou. Ed. Rosa Sensat. Col·lecció Testimonis. Atenció a l'acurada selecció de poemes i pintures!

3

Connecta't per aprendre . Autor: Jordi Jubany. Ed. Rosa Sensat / Fundació Propedagògic.

Visió de les TIC a l'escola i la seva aplicació.