JUDIT MONCLÚS

Les energies renovables des de l’educació

És important que la canalla entengui el concepte d'energia i consum responsable

Uns alumnes participant en un taller sobre energies renovables / AMB Zoom

“Els alumnes han d’entendre des de petits el concepte d’energia i tot el que s’hi relaciona: tipus de fonts energètiques, com funcionen, els avantatges i els impactes, etc. A través d’aquest coneixement, i mitjançant l’aportació d’eines, podran adquirir un pensament crític i reflexiu i així ser capaços d’aplicar els valors necessaris per posar en pràctica accions responsables”, assegura Lídia Barceló, tècnica de l’àrea de medi ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). I és que l’ens metropolità, a través del programa Compartim un Futur, s’ha fixat en els escolars per promoure els beneficis, a curt i llarg termini, de les energies renovables. Així, el programa d’educació per a la sostenibilitat de l’AMB organitza diferents activitats destinades als més joves per transmetre’ls el respecte pel medi ambient i sensibilitzar-los dels impactes ambientals que es deriven de les seves accions quotidianes. Amb aquesta voluntat, proposa activitats com ' Funcionem amb renovables?', amb la qual tenen l’oportunitat d’experimentar amb diferents fonts d’energia -solar tèrmica, solar fotovoltaica, eòlica i minihidràulica- amb l’ús de maquetes que les simulen per, després, fer una posada en comú i reflexionar sobre la seva utilitat en la via diària i en l’estalvi d’emissions de CO2. “Entenen que no totes les fonts energètiques són infinites i que hem de tendir tots cap a l’ús de les energies renovables. Molts ja hi estan familiaritzats i no ho veuen com un concepte abstracte, sinó com la seva energia, la que ells hauran d’usar”, explica Barceló.

PROPOSTES PER A LA REFLEXIÓ

Les activitats de Compartim un Futur que es faran a les aules dels centres educatius que les sol·licitin estan dirigides a estudiants de cicle superior de primària i de secundària, així com també a participants de diferents espais d’educació en el lleure, famílies, gent gran i adults. La reflexió és una part molt destacada en aquestes propostes perquè els mateixos joves s’adonin de la importància de la seva implicació en les accions diàries que promoguin els valors de la sostenibilitat. En el cas de l’activitat 'Aigua i energia a la llar: fem la nostra banda sonora?', estructurada al voltant del diàleg, els estudiants han de prendre consciència del seu perfil de consum partint de la idea que tots som gestors de recursos. “Molts d’ells tenen la voluntat de fer canvis, però per acabar executant-los també cal conscienciar les famílies, especialment quan són més petits i depenen de les decisions dels seus tutors”, afirma la tècnica de l’AMB.

A més de les activitats a l’aula, també es poden fer visites guiades a diferents instal·lacions de tractament de residus i d’aigües residuals

Actualment, l’AMB treballa en propostes d’activitats prèvies i posteriors per garantir la continuïtat en l’aprenentatge perquè estan adaptades a cada nivell educatiu segons el que està indicat en el currículum escolar. “Aquest curs 2017-2018 estrenem aquestes propostes educatives, entre les quals n’hi ha d’energia i canvi climàtic. Així, hi ha uns exercicis per fer abans i després de l’activitat amb què els alumnes aprendran i posaran en pràctica bons hàbits, faran debats amb la classe per reflexionar sobre la presa de decisions, poden fer auditories energètiques”, explica Barceló. A més de les activitats a l’aula, també es poden fer visites guiades a diferents instal·lacions de tractament de residus i d’aigües residuals. Hi descobreixen com els residus es poden acabar valoritzant energèticament o bé que a partir de la digestió anaeròbia dels fangs de les depuradores es genera biogàs, convertint-se en exemples d’autoconsum.