Una escola segura

L’auditora en riscos infantils i vicepresidenta de l’Associació Nacional de la Seguretat Infantil a Espanya, M. Ángeles Miranda, ha elaborat una llista de 10 accions preventives que ha de complir una escola segura per acollir nens de 0 a 3 anys. Un aspecte fonamental és la zona de seguretat, l’espai comprès entre el terra i els 1,20 m d’alçada de tota la instal·lació i els accessos (incloent-hi la zona de pas i la d’ús habitual). Segons Miranda, en aquest espai “no poden haver-hi elements perillosos accessibles als nens o que puguin causar-los dany físic o psíquic”. L’auditora també destaca els accessos -han de ser segurs i protegir-los d’estranys-, les instal·lacions -terres una mica tous, portes, finestres i endolls protegits- i que els equipaments siguin específics per al desenvolupament motriu i psicològic.

Miranda, sobre el personal del centre infantil, diu: “Ha de rebre formació en prevenció de riscos. Normalment, se li dóna més importància als primers auxilis (en què també han de formar-se) que a la integració de la cultura preventiva de manera natural”.