Les dones espanyoles, les mares més tardanes d’Europa

L’estat espanyol és capdavanter a Europa en maternitat tardana. Amb un índex sintètic de fecunditat d’1,3 fills per dona, l’edat mitjana del primer fill se situa als 30,6 anys, segons dades del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). “Des dels anys 80, cada vegada es tenen els fills més tard”, explica l’investigador del CED i professor de la UAB Daniel Devolder. Es tracta d’una tendència present a tot Europa, però que a l’Estat s’ha accentuat, en part “pels efectes de la crisi econòmica”. I les estadístiques demostren que endarrerir la maternitat té conseqüències, sobretot, en la infertilitat. “El percentatge de dones que no volen tenir fills és força baix, entre un 3% i un 4%”, exposa l’investigador del CED. Tot i això, les dades mostren que el percentatge de dones que no són mares ha passat del 10% als anys 1970 al 20% actualment. Segons Devolder, “això significa que algunes esperen tant que després no es poden quedar embarassades”.