Criatures 24/02/2021

Casa nostra, seu del món

3 min

Estic d’acord amb la majoria de postulats feministes. La nostra societat necessita ser igualitària, el poder femení desplegat i la veu de les dones impulsar la transformació social, al costat dels homes.

Hi ha un matís, tanmateix, que em fa mal quan es parla del malestar de les dones pel seu paper domèstic. El problema no és el món domèstic. És la idea que tenim del món domèstic. El valor que li atorguem. I, també, és clar, el fet de poder escollir dedicar-nos o no a la vida domèstica i en quin grau.

El món domèstic constitueix un pilar central en la nostra societat. Del que fem a casa s’esdevé el que succeeix al món. Les regles que regeixen la nostra llar s’extrapolen al país sencer. Les vivències que s’esdevenen entre les parets dels nostres domicilis impliquen el funcionament de la societat. L’entramat de les nostres famílies és la petita escala del que succeeix a gran escala. En paraules de Gloria Steinem: «la violencia más fuerte del mundo no es la que hay entre las naciones, sino la que se produce dentro de los hogares patriarcales, contra las mujeres y los niños». Jo afegiria que tant homes com dones reproduïm conductes nocives en les nostres relacions. I és la nostra responsabilitat purgar-nos-en, eliminant la inflicció de dolor com a mode de dominació.

Les decisions que prenem al nostre univers familiar, influeixen en l’estructura de la societat. Si la pau, la salut, l’harmonia i l’amor regnen la nostra llar, les relacions que mantindrem fora d’aquesta desplegaran aquests mateixos valors. La transformació social comença sota el sostre de casa nostra. Fent els canvis que creiem oportuns. Introduint noves maneres d’interactuar amb els nostres fills. Executant nous valors que aporten significat a la nostra existència. Actuant d’una altra manera. Abandonant costums pernicioses. Apostant per nous estils de lideratge. Altres maneres de fer, pensar i parlar. Es tracta de canviar la noció que tenim de líder. Un líder no és aquell que imposa, sinó aquell que sedueix, que encarna els valors que pretén popularitzar. Un cap de família és un exemple viu, una font de suport, ànim i inspiració. Algú qui condueix amb amor la família cap al benestar i la realització personal. L’amor incondicional és el seu fil conductor. El seu mètode i la seva única eina per conduir-los cap a la prosperitat.

La força està al món domèstic. Gestionant l’organització familiar de forma pro-activa i transgressora. Trencant patrons. Generant dinàmiques personals revolucionàries. Materialitzant el món en el que creiem. Homes i dones tenim la oportunitat de ser activistes socials mitjançant la nostra actuació domèstica. Tenim el poder a les nostres mans. D’allò que fem a casa nostra s’origina un estil de vida que provoca canvis en tots els àmbits: econòmics, sanitaris, mediambientals, ...

La nostra petjada té molt més pes del que ens imaginem. Per aquest motiu, és urgent començar a implantar al nostre nucli familiar els valors que volem que transformin la societat. El ritme en el que ens movem, allò que consumim, les paraules que escollim quan ens adrecem als nostres parents, els assumptes que prioritzem, l’oci que triem, els aliments que ingerim, les hores que descansem, la roba que vestim, l’activitat física que executem, els pensaments que nodrim... cada detall és un vot que aposta per una realitat concreta. Som creadors. Generem el món en el que vivim i el tipus de relacions que s’hi desenvolupen.

Parlar a les persones amb qui convivim amb autoritarisme, violència, menyspreu o falta de respecte multiplica aquesta actitud, la qual es reprodueix en les altres relacions que les persones a qui tractem mantenen. Alçar la veu, utilitzar l’agressivitat per solucionar els problemes, obviar les necessitats dels altres, centrar-nos en els defectes, castigar l’error, jutjar i exigir crea precedents. Estem concebent l’espora que creixerà a camp obert.

La vida familiar és una eina molt poderosa de canvi social. Des d’aquest precís instant podem comprometre’ns amb el canvi que volem veure materialitzat comportant-nos d’acord amb els nostres ideals, essent coherents amb els nostres principis, implementant els valors més excelsos. És a dir, materialitzant el nostre món utòpic, sembrant la llavor que el realitzarà. Simplement instaurant a casa nostra el món on realment volem viure. Assentant els fonaments d’una societat on regni la justícia, la bellesa i el benestar.

stats