Excepcionalment normal

Maria Albà

La importància de la intervenció precoç a la dislàlia

La importància de la intervenció precoç en la dislàlia Zoom

La importància de la intervenció precoç en la dislàlia / Despierta

La "dislàlia" és el terme que utilitzem per a definir la dificultat que tenen alguns nens i nenes per articular bé un o diversos sons. És una anomalia de la parla molt freqüent i cridanera. A més, pot tenir conseqüències importants en el desenvolupament personal, social, escolar i acadèmic de l'infant.

 

Encara que hi ha diferents classificacions, una molt comuna és la següent:

 

  • Dislàlia evolutiva: Són errors típics en la pronunciació durant l'adquisició del llenguatge. Aquests errors succeeixen perquè els nens i nenes estan aprenent a dominar l'articulació dels sons de la seva pròpia llengua. En conseqüència, aquestes dificultats desapareixeran amb un correcte procés maduratiu. En cas que persistissin, serà necessari donar una atenció especial a l’infant per a afavorir un bon desenvolupament de la seva parla.

 

  • Dislàlia orgànica: Són les dificultats de la parla causades per una alteració orgànica (una malformació anatòmica, lesions neurològiques, problemes d'audició, etc.). Depenent de la causa de la dislàlia, es proposarà un tractament multidisciplinari adaptat a cada situació concreta.

 

  • Dislàlia funcional: Són defectes en la dicció de nens i nenes que no presenten alteracions orgàniques. En aquests casos, la persona és incapaç de realitzar correctament el moviment, la posició o l’emissió d'aire fonador per a aconseguir una articulació apropiada. Un altre motiu pot ser que l’infant no tingui una imatge acústica correcta fixada i confongui els sons. Això pot afectar a un so aïllat o a diversos sons, arribant a produir un argot inintel·ligible en alguns casos. La pronunciació defectuosa que s'inicia es va fixant i automatitzant, arribant a constituir la parla del nen.

 

Com ja hem comentat, les conseqüències en la vida quotidiana del nen o nena estan relacionades principalment amb la personalitat i socialització i amb l'aprenentatge a l'escola.

 

Quant a l'aspecte psicològic, aquesta situació pot comportar al fet que el nen es mostri tímid, retret i poc sociable. També pot generar una frustració que es manifesti com a agressivitat cap al seu entorn. Cal tenir en compte que el nen es pot adonar que parla “malament” molt aviat, ja sigui perquè li diuen els seus companys de classe o perquè no l’entenen i queden bloquejades les seves oportunitats de comunicar-se. En aquests casos, la inseguretat i falta de confiança poden anar apareixent gradualment i és necessari que la reeducació comenci tan aviat com es pugui.

 

Quant al procés escolar en general, l’afectació major es visualitza en Educació Primària (encara que en els casos més greus, amb presència d'argot inintel·ligible, ja pot quedar patent en l'etapa d'Educació Infantil). A partir d'aquesta etapa educativa, a més dels problemes d'integració social que ja hem comentat, poden aparèixer problemes importants relacionats amb l'aprenentatge de la lectoescriptura, per l'estreta relació que té aquesta amb el llenguatge oral. Tot això comporta a un rendiment escolar de l'alumne per sota del qual es correspondria per la seva capacitat. En conjunt, pot contribuir a un rebuig cap al procés escolar (aprenentatge i socialització).

 

Com hem vist, la dislàlia pot tenir efectes en la vida del nen més enllà de “parlar malament”. Des de la logopèdia, es considera que el millor moment per a intervenir és precisament abans d'arribar a aquest punt de major conflicte. Primerament, es realitza una avaluació del cas per a determinar el problema i la seva gravetat. En cas de considerar que els errors en la parla necessiten d'una ajuda especial per a superar-se el més aviat possible, s'estableix un pla d'intervenció. Aquest es basa en les dificultats/potencialitats del nen (amb una intervenció directa), i en donar pautes a la família per a afavorir aquest desenvolupament del llenguatge i la parla.

 

A Despierta, treballem les dificultats de la parla per a disminuir els errors o eliminar-los. Al mateix temps, amb una detecció precoç podem intervenir abans i, acomseguir minimitzar o prevenir els efectes secundaris que puguin derivar-se d'aquesta afectació, relacionats amb l'aspecte de la personalitat i la socialització del nen i amb el seu èxit en el procés escolar.