Excepcionalment normal

Excepcionalment normal
Centre de Psicologia Despierta Sant Cugat

Nens amb Altes Capacitats

Desmuntem els mites, Desenvolupem el talent

Nens amb Altes Capacitats_Mite o Realitat? Zoom

Nens amb Altes Capacitats_Mite o Realitat? / Programa Despierta

En aquesta primera entrada ens agradaria fer una reflexó sobre els mites i els estereotips que envolten, desde fa molt de temps, el tema de les Altes Capacitats.

A la societat hi ha unes creences i mites totalment equivocats sobre com son els alumnes més dotats. Els estereotips estan tan arrelats que son difícils de trencar ja que formen part del pensament popular i dificulten la detecció d’aquests nens dins l’àmbit escolar.

Segons la llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’Educació (LOE), els alumnes d’Altes Capacitats son alumnes amb necessitats educatives especials però a la majoria dels casos, no son tractats com a tals. La creença de que els alumnes avançats no necessiten cap intervenció dista molt de la realitat i afecta negativament la vida acadèmica i personal de l’alumne.

A les aules existeix un elevat percentatge de nens que no s’estan detectant, per això al nostre Centre de Psicologia Despierta, de Sant Cugat, treballem dia a dia perquè això canviï, difonent informació a través de xerrades i tallers per famílies i centres educatius, de forma que ens permeti sensibilitzar a pares i mestres, i trencar amb totes aquestes creences, aprenent sobre la realitat d’aquests nens i nenes.

Mites i Creences, facilitem-ne la identificació

Ens agradaria donar quatre pinzellades sobre les creences més esteses, sobre cóm son aquests nens i nenes perquè és important que la societat sàpiga que darrera d’aquests estereotips hi ha unes persones que els estan patint. Hi ha nens invisibles, nens i nenes que veuen poc i mal cobertes les seves necessitats, en la majoria dels casos perquè no ens adonem de que hi son a les nostres aules. Aquests nens i nenes tenen unes Necessitats Educatives derivades de les seves capacitats i, com altres necessitats, deuen ser considerades i ateses.

Perquè al final, si no donem resposta a les demandes educatives i emocionals d’un nen, l'estarem abocant a la desmotivació, l'apatia i la infelicitat.

Mite 1: La gent es pensa que son nens poc sociables, amb un aire estrany, poc adaptats al entorn.

Però la realitat és que son un grup molt heterogeni i que, igual que els altres nens i nenes, la seva personalitat i vivències marcarà les diferències interpersonals.

Mite 2: Son nens i nenes emocionalment inestables.

Quan parlem de nens/es amb altes capacitats, no podem deixar de considerar la seva gran sensibilitat. Son nens que perceben i viuen de forma molt intensa el món que els envolta i, en el seu entorn escolar es tornen especialment vulnerables.

Mite 3: Són nens que ho fan tot bé, son perfectes.

Potser son nens/es brillants en algun aspecte però la majoria destaquen en una o dues àrees, tenint una evolució normal o inclús per sota en les altres àrees. Son persones i com a tals, tenen les seves carències.

Mite 4: Tenen recursos per tot, no necessiten ajuda.

Però la realitat és que necessiten recolzament, guia i ajuda com la resta de nens/es.  Ells també poden tenir dificultats per estudiar i en moltes ocasions presenten fracàs escolar per una baixa motivació.

Mite 5: S’avorreixen sempre i tenen problemes a l’escola.

Es poden avorrir com qualsevol nen/a de la seva edat, però sobretot si els objectius no es corresponen amb les seves capacitats i interessos. Poden patir retraïment i conductes disruptives com qualsevol altre alumne. 

Mite 6: Treuen molt bones notes i sempre els motiva poder destacar.

Com a qualsevol persona, als nens i nenes amb altes capacitats els agrada destacar quan la tasca els resulta interessant i estan motivades cap a ella però, no és cap garantia d’èxit. El que té altes capacitats però no s’esforça, no és constant ni perseverant, el més probable és que fracassi en allò que vulgui desenvolupar.

Mite 7: les seves capacitats son innates, estàtiques i fixes.

Les habilitats i capacitats de tots els humans son entrenables i es poden desenvolupar. Tots naixem amb unes habilitats innates que si no es treballen, podem arribar a perdre.

Mite 8: Una persona amb un CI de 130 és superdotat

Actualment aquest no és un criteri vàlid per establir un diagnòstic de superdotació. Les corrents teòriques actuals ens porten a un model més integrador de la persona. Per poder establir un diagnòstic haurem de avaluar altres aspectes com la personalitat, el desenvolupament que ha tingut fins al moment de l’avaluació, la creativitat, l’estat emocional i motivacional i, també haurem de tenir en compta l’esfera familiar i social.

Entre tots podem donar veu a les Altes Capacitats i contribuir a Desenvolupar el Talent