Excepcionalment normal

Despierta Sant Cugat

Les Intel·ligències Múltiples: la Intel·ligència Verbal

Narrativa i talent verbal

Concurs de Narrativa Despierta Sant Cugat Zoom

Concurs de Narrativa Despierta Sant Cugat / Centre Despierta

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Howard Gardner és un psicòleg conegut arreu del món per la seva teoria sobre les Intel·ligències Múltiples. Segons aquest autor existeixen vuit tipus d’intel·ligències que coexisteixen en nosaltres i que entren en acció de forma combinada per tal de facilitar el desenvolupament de la vida diària.

Però no tots tenim el mateix grau d’aptitud; uns tenen grans habilitats lògico-matemàtiques, d’altres lingüístiques, musicals, interpersonals, intrapersonals, habilitats viso- espacials o naturalistes i, per suposat, habilitats cinestèsiques.

Però... a que faig referència amb totes aquestes paraules? Ho descriuré molt breument.

Les persones que tenen una intel·ligència lògica-matemàtica, son persones racionals, amb grans habilitats per resoldre problemes inductius i deductius i per treballar amb els números de forma eficaç. Trobem aquí als científics.

Les persones amb intel·ligència musical son aquelles que tenen “oida” musical, és a dir, perceben les formes de la música. Tenen especial sensibilitat amb els ritmes, tons i intensitats, i tenen facilitat en la composició melòdica. Aquí podem trobar a directors d’orquestra i a músics.

Les persones amb intel·ligència interpersonal son aquelles que tenen especial empatia amb els altres. Son persones que perceben l’humor i les emocions dels altres de forma especial, veient més enllà dels nostres sentits. Aquestes son persones que gaudeixen treballant en equip, els agrada conversar i fer activitats en grup. Algunes de les persones amb aquesta habilitat series els professors.

Les persones amb intel·ligència intrapersonal son aquelles persones amb gran coneixement de sí mateixes. Son persones amb gran capacitat d’introspecció, és a dir, d’autoanàlisi. Son persones que coneixen les seves fortaleses i debilitats gràcies a la capacitat de reflexió profunda que posseeixen. Aquí podríem trobar als psicòlegs.

Les persones amb intel·ligència viso-espacial son persones amb gran habilitat per analitzar i entendre el món i els objectes que el composen gràcies a la capacitat de manipulació i rotació mental dels diferents objectes del entorn. Son persones que perceben i recorden amb detall, persones amb gran habilitat en la resolució de problemes espacials. Aquí podríem trobar arquitectes o interioristes.

Les persones amb intel·ligència naturalista son persones que gaudeixen de la natura, tenen una sensibilitat especial per aspectes de la naturalesa, els atrau l’estudi i la cura d’animals i de les plantes. Aquí podríem trobar a biòlegs.

Les persones amb intel·ligència cinestèsica son persones amb gran coneixement i domini del propi cos. Aquestes persones aprenen destreses físiques amb facilitat, saben expressar emocions a través del moviment del seu cos. Algunes persones amb aquesta intel·ligència poden ser els ballarins o esportistes.

Per últim comentarem la intel·ligència verbal. La intel·ligència verbal és la capacitat per fer ús del llenguatge de forma eficaç. Les persones amb aquesta intel·ligència molt desenvolupada, tenen grans habilitats comunicatives, ja sigui a través del llenguatge oral o sigui per escrit. Son persones que posseeixen grans habilitats per a la comprensió i utilitat de les diferents funcions del llenguatge; comprenen l’ordre i el significat de les paraules en la lectura, dominen la sintaxi i la pragmàtica, i fan ús de la retòrica i la persuasió. En aquest punt trobaríem a escriptors, periodistes o advocats, entre d’altres.

Però... Per què és tant important la intel·ligència verbal en els humans?

L’ús del llenguatge va permetre als nostres ancestres passar del pensament concret al pensament abstracte. El llenguatge ho és tot. És amb el que donem significat al món que ens rodeja. Hi ha investigacions que assenyalen que ja abans del naixement s’estableixen les bases del desenvolupament de la intel·ligència verbal.

Podem dividir la intel·ligència verbal en quatre components: parlar, saber escoltar, escriure i llegir. Totes son habilitats necessàries en el procés d’aprenentatge escolar. A través del llenguatge, els alumnes comprenen i aprenen els coneixements necessaris per al seu desenvolupament acadèmic.

És important saber expressar-se de forma adient. A l’escola podem entrenar aquesta habilitat a través de debats o comunicacions orals.

La lectura s’ha de motivar i ensenyar des de l’exemple de casa. Habitualment, quan els pares son grans lectors, els fills ho acaben sent també. I des de l’escola pensem que s’han de posar els mitjans oportuns per a que cada nen segueixi el seu procés lector de forma natural. Respectant el ritme de cadascú. Tant si van més lents, acompanyant-los sense pressions, com si mostren interès i habilitats lectores de forma precoç, no frenant el seu desenvolupament. En ambdós casos, podríem provocar ansietat i frustració en els nostres alumnes.

Pel que fa a l’escriptura, és un procés que s’inicia en etapes molt tendres, amb gargots, i que va evolucionant al llarg dels anys. Des de l’educació infantil es fa un acompanyament en el perfeccionament de la grafia i posterior capacitat d’expressió escrita. Quan els nens ja tenen interioritzat aquest procés hem de perfeccionar l’habilitat lingüística escrita i podem fer-ho fent ús dels mil recursos disponibles a les xarxes. Escriure cançons o poesia, el guió d’una petita obra de teatre, escriure un butlletí de notícies, les instruccions d’un videojoc inventat, un conte... hi ha mil opcions que ens permeten estimular la Intel·ligència Verbal.

A Despierta Sant Cugat pensem que és necessari treballar per potenciar les diferents habilitats dels nostres nens i nenes. Coneixent els seus punts forts els hi proposem activitats que els permetin desenvolupar les seves habilitats. És per això que, amb motiu del nostre 1r Aniversari i la proximitat de la festivitat de Sant Jordi, volem convocar  un concurs de Narrativa infantil i juvenil.

Volem encoratjar als nois i noies a participar, a posar-se a prova amb esperit de superació, a treure el millor de si mateixos en l’art de l’escriptura. Som moltes les persones a qui ens agrada expressar-nos a través dels nostres relats i aquesta és una bona ocasió per fer-ho.

Els detalls del concurs es poden trobar a:

Inscripció Concurs de Narrativa