Excepcionalment normal

M. Pinillos

Vivint la Doble Excepcionalitat

Fa molts dies que no escric. No ho he fet perquè, a vegades, vivim tsunamis personals que ens omplen d’emocions contradictòries que costen d’ordenar. I fins que aquest ordre no torna, el mar de pensaments esbojarrats no troba una manera harmònica de comunicar.

Viure una injustícia d’aprop sempre m’ha generat un sentiment de malestar i d’incomoditat que és difícil de descriure, però si aquesta injustícia és donada per manca de formació, potser d’experiència però sobretot de ganes, i qui rep les conseqüències és el teu fill... el conjunt de pensaments i emocions descontrolades pot ocasionar una autèntica batalla en l’intent de demostrar allò que tant evident resulta. I és que... les falses creences i l’excés d’exigència poden trencar la motivació i felicitat de qualsevol nen/a amb altes capacitats. Però si a aquesta dada hi afegim l’existència d’una doble excepcionalitat... llavors tot encara es torna més complicat i confús.

Tan difícil és entendre que no per tenir una capacitat d’aprenentatge major, vol dir que haguem de pressionar-los i exigir-los el doble?  Tan difícil es entendre que per presentar una dificultat en una àrea concreta, no vol dir que haguem de desatendre les seves capacitats?

Perdoneu-me però si es vol...tot és més senzill. Més senzill que posar pedres en el camí d’un nen amb grans il·lusions que poc a poc es van apagant.

Després de dies i dies de reflexió, de situacions surrealistes i de més reflexió, crec que la millor manera de fer alguna cosa per tots els nois i noies que es troben en situació de no detecció i/o d’inatenció, és a través de la divulgació, de donar veu a aquestes necessitats d’aprenentatge específiques, que son reals i es troben a totes les escoles i a totes les aules.

És per això que en aquesta entrada parlaré sobre la doble excepcionalitat.

Les persones doblement excepcionals son aquelles que presenten de forma simultània dos fenòmens que podrien semblar excloents, una alta capacitat i una dificultat específica; per tant, estem parlant d’alumnes que requereixen atenció específica a l’àrea de dificultat però també a les seves potencialitats.

Gardner (1995) va fer una primera aproximació que distingia quatre situacions possibles: Persones amb un dèficit sensorial, com poden ser una ceguera, sordera o mudesa, acompanyat d’una alta intel·ligència; Persones amb alta capacitat i una dificultat psicomotriu, produït per un procés fisiològic com pot ser la ELA; Persones amb Autisme i amb una habilitat excepcional en un àrea, com la música, les matemàtiques, habilitats memorístiques..., i persones amb altes capacitats i dificultats d’aprenentatge (DA) en alguna àrea que interfereix directament en el desenvolupament i rendiment acadèmic. Punt que desenvoluparé en aquest post.

AACC/DA

Dintre del binomi d’altes capacitats (AACC) i dificultat d’aprenentatge (DA) ens podem trobar amb alumnes que presenten Altes Capacitats i Dèficit Atencional, Altes Capacitats i Asperguer, Altes Capacitats i Trastorn del Llenguatge, Altes Capacitats i Dislèxia, Altes Capacitats i Disgrafia, Altes Capacitats i dificultat especifica en Integració Visual o Altes Capacitats i...podem imaginar-nos un sense fi de possibilitats en tant funcions cognitives tenim.  Per tant, quan existeix una dificultat d’aprenentatge, trobem una disfunció neuropsicològica que interfereix en el funcionament cognitiu (atenció, percepció, llenguatge, conducta, lectura, escriptura, càlcul...) produint així una execució de menor qualitat de l’esperable per a les capacitats de la persona.

 Els alumnes d’alta capacitat intel·lectual que presenten alguna mena de dificultat d’aprenentatge es veuen desatesos en la majoria dels casos perquè una característica emmascara l’altre de tal forma que, o bé la dificultat d’aprenentatge limita greument la manifestació de les aptituds intel·lectuals de l’alumne i per tant aquest és atès només per aquesta dificultat o bé, l’alta capacitat permet compensar en gran mesura la dificultat presentada “normalitzant” la situació o bé, l’alumne és detectat com a superdotat però s’atribueix el baix rendiment acadèmic a qüestions emocionals, no atenent així la dificultat existent.

En aquest punt vull assenyalar la importància de la detecció precoç de les característiques i necessitats dels alumnes que tenim a l’aula. Una desatenció d’aquestes ens pot portar a una davallada del rendiment acadèmic i, el que és pitjor, a la caiguda lliure de l’estat emocional i motivacional del nen/a podent arribar al fracàs escolar. És de vital importància que quan sospitem d’una necessitat latent, cerquem ajuda d’un especialista que pugui fer un diagnòstic de forma acurada perquè, sinó ens podem trobar amb errors diagnòstics e informes poc específics. La importància de l’informe radica en l’especificació de les característiques observades en l’alumne, per a la posterior resposta psicoeducativa, ajustada a la individualitat de l’alumne (resposta emocional i personal, si s’escau), tot i que no sempre és així.

En cas de corroborar l’existència d’una doble excepcionalitat, la resposta educativa ha de contemplar no només l’àrea de dificultat sino que també haurà de respondre a les necessitats derivades de la alta capacitat. Així doncs, no es tracta de fer una adaptació dintre d’una adaptació (com alguna vegada m’han plantejat amb una actitud totalment negativa), sinó de plantejar una intervenció educativa que contempli les dues polaritats del binomi; l’adaptació corresponent per fomentar les potencialitats (enriquiment, ampliació...) i integrar el treball de les àrees de dificultat. De forma generalitzada poder proposar dues opcions de resposta: per una banda podem realitzar un treball de correcció i perfeccionament de l’àrea amb dificultat o bé, ensenyar estratègies de compensació de les dificultats, permetent així que les energies es focalitzin en allò que realment poden desenvolupar de forma excel·lent.

Tot dependrà de la dificultat d’aprenentatge que presenti l’alumne i de les pròpies característiques del nen/a.

 

Enllaços d’interès

https://robertoranz.com/2014/11/21/doble-excepcionalidad/

http://programadespierta.es/la-doble-excepcionalidad/

https://www.javiertouron.es/diane-montgomery-en-my-friends-corner/