GEMMA CASTANYER

Residus que seran energia

La Planta de Valorització de Residus de Sant Adrià de Besòs (AMB) recupera materials, genera electricitat i proporciona calefacció

El Marc i el Víctor tenen 16 i 17 anys i a casa separen els residus. També han canviat els hàbits a l’hora d’anar a comprar i visiten la deixalleria del barri un cop al mes, aproximadament. “Intento que tot el que compro sigui de proximitat”, explica el Víctor. “Jo he passat a comprar a l’engròs”, apunta el Marc. Tots dos estudien el cicle formatiu d’informàtica a l’Institut Badalona VII i aquesta tarda tenen una visita a la Planta Integral de Valorització de Residus (PIVR) de Sant Adrià de Besòs, un equipament gestionat per l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) que tracta la fracció resta dels municipis metropolitans de Badalona, Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.

“Els nostres estudiants estan habituats a treballar amb material sensible”, explica Hèctor Oliver, que és el tutor del grup. “Saber què se n’ha de fer dels residus informàtics forma part del nostre projecte pedagògic i és per això que venim cada any”, afegeix.

Una planta diferent

La visita a la PIVR permet conèixer de primera mà com es recuperen materials reciclables de la fracció resta (que són els procedents del contenidor gris) i quin és el procés que se segueix per produir calor i electricitat a partir dels residus que no es poden reincorporar al cicle de materials. “És una instal·lació que gestiona l’AMB i que consta de dues plantes: l’Ecoparc del Mediterrani i la Planta de Valorització Energètica (PVE)”, explica Anna Giraldés, educadora ambiental i guia de la visita que l’AMB ofereix als estudiants a través del seu programa d’Educació per la Sostenibilitat. “Els alumnes veuen primer el procés de tractament mecànic i biològic que s’aplica a la fracció resta. Se separen els materials reciclables i es produeix biogàs a partir de matèria orgànica. Els materials que no s’han pogut recuperar ni reaprofitar, anomenats rebuig, són incinerats, i és així com es produeix electricitat i calor”, apunta.

Producció d’energia

Però, com es genera aquesta energia? “L’electricitat es genera a partir del vapor d’aigua de la caldera”, explica Pasqual Calafell, cap del servei de tractament de residus de l’AMB. “D’aquesta electricitat, una part s’utilitza per a l’autoconsum de la planta i per abastir la xarxa elèctrica general, i la resta es fa servir per escalfar la xarxa de calefacció del barri”, afegeix. “Amb l’energia que obtenim en aquest procés podríem abastir el consum energètic anual de fins a 30.000 persones”, apunta el cap del servei de tractament de residus.

La PVE de Sant Adrià de Besòs tracta el rebuig provinent dels ecoparcs que gestiona l’AMB. Cada any s’hi incineren 340.000 tones d’aquest rebuig que acaben en cendres i escòria: “Les cendres (que suposen un 3%) es destinen a un dipòsit de residus especials mentre que l’escòria (restes de pedres, vidres i metalls) s’aprofita per a material de construcció de carreteres”, explica Calafell.

Ubicada davant la platja i a tocar del Parc del Fòrum, la PIVR és una planta sotmesa a rigorosos controls de seguretat i que no suposa cap risc per a la salut dels ciutadans: “Els controls indiquen que totes les emissions de gasos estan molt per sota dels límits legals”, apunta Calafell.

L’hàbit quotidià

Tot i que els ecoparcs recuperen materials, la separació en origen és imprescindible si es vol ser més eficient i eficaç: “Quan separem a casa, a part que s’eviten costos innecessaris, es pot reciclar gairebé el doble de materials”, conclou Calafell. “No separar és car!”, sentencia.