Punt de suport

Després de l'adopció

El 2005 el departament de Benestar Social i Família va posar en marxa el Servei d'Atenció Postadoptiva, que ara rep un nou impuls. "Molts dels adoptats de la primera dècada de segle ara estan arribant a l'adolescència i s'estan plantejant interrogants, sobretot l'interrogant de la diferència i de l'origen", explica Núria Canal, directora de l'Institut Català de l'Adopció i l'Acolliment.

El servei és gratuït i ofereix, com indica el departament de Benestar Social i Família, un espai de consulta i orientació davant els dubtes i dificultats sorgits tant en l'àmbit individual com familiar; grups de reflexió i debat per a pares i mares on es poden tractar temes relacionats amb el procés posterior a l'adopció; xerrades formatives i jornades de reflexió sobre la realitat de l'adopció, i assessorament a escoles i professionals que estan en contacte amb les famílies adoptants.