Pistes per ser feliç

Per Jaume Funes

Ser conscients

“Ens hem d’adonar de la felicitat. És a dir, hem de prendre consciència de com ens sentim, del que estem vivint i experimentant”.

Valorar els diversos matisos

“Necessitem descobrir què produeix el que ens fa sentir bé i feliços. [...]. Amb la idea de passar-s’ho bé hi ha molta superficialitat. El plaer i la felicitat resultants poden ser al començament, al mig i al final”.

Arribar-hi en el moment just

“Cada persona fa el seu camí, al seu ritme i amb les seves experiències. [...] El plaer i la felicitat també tenen a veure amb la identitat”.

Veure-hi tots els components

“La felicitat acostuma a estar feta de diverses i petites felicitats. [...] La felicitat també està feta de tries, d’escollir una cosa o una altra”.

Tenir en compte els altres

“La felicitat d’un mateix té relació amb altres felicitats. Mai no es pot ser feliç fent infeliç algú altre o disfrutant de la infelicitat d’un altre”.

Compartir

“La felicitat també té a veure amb l’amistat. Els millors moments es donen quan al grup hi ha bon rotllo”.