Objectius de la reutilització

  • Afavorir la gestió correcta dels residus que es generen al centre
  • Aconseguir crear nous hàbits en l’alumnat i la comunitat educativa
  • Promoure activitats que fomentin la cultura de la reutilització
  • Crear consciència de la importància de minimitzar la generació de residus
  • Conèixer la problemàtica de les deixalles i la repercussió en el medi ambient