L’orientació a l’ESO. Conclusions

Segons Màrius Martínez, coordinador de l’informe ‘Situació de l’orientació dels joves entre 12-16 anys a Catalunya’

L’orientació acadèmica s’estén durant la secundària però és poc específica.

L’orientació professional es fa a finals de 4t d’ESO i amb accions puntuals, de manera que no permet que el jove maduri l’opció que li agrada.

Els tutors i les tutores són els que més feina d’orientació fan gràcies a l’hora de tutoria i perquè dialoguen constantment amb la família. La resta d’agents orientadors també en fan, però ningú no reconeix qui fa què.

Tots els centres fan tasques d’orientació, i és una funció estructurada, però escassa.

L’orientació no està integrada al currículum, sinó que és perifèrica.

No hi ha model d’orientació a Catalunya. Tots els centres en fan però no hi ha directrius clares que puguin seguir tots.

S’orienta massa en funció de la nota i també de la concepció de la continuïtat dels estudis.