Escriptura i renovació pedagògica (i II)

Tots els professors de la New Dorp insisteixen, cada dia, a cada classe, en la importància de construir oracions clares i ben connectades mitjançant les locucions conjuntives, amb el propòsit d'ensenyar als alumnes a enraonar sobre temes complexos amb criteris d'unitat, coherència i èmfasi. Tots es mostren també d'acord que la incapacitat per expressar-se lingüísticament frena el desenvolupament intel·lectual de molts alumnes. Qui no sap emprar correctament les estructures de la seva llengua està incapacitat per fer-se entendre i, per tant, per entendre's. Esforçar-se per escriure bé és, doncs, esforçar-se per mostrar i per descobrir idees. Molt sovint estem tan preocupats estimulant la creativitat dels nostres alumnes que negligim la importància de l'expressió clara de les idees complexes. La gramàtica no es pot ignorar sense minvar la capacitat expressiva. Quant de mal ha fet a les nostres escoles un foment acrític de la creativitat basat en l'estúpida idea que per ser creatiu no calen coneixements! Que ja n'hi ha prou tenint sentiments! Com si la gent que ens envolta estigués permanentment interessada en la nostra intimitat! La vida en comú és possible si hi ha també una sintaxi comuna que cal dominar si no volem acabar arraconats.

La New Dorp ha posat de manifest que de vegades no necessitem innovacions radicals, sinó prou seny per aprofitar el que sigui vàlid, encara que sigui vell. Però ens ha demostrat una cosa més: que per poder tenir èxit a l'escola calen pràctiques reflexives que permetin identificar els problemes i trobar sense prejudicis les solucions.