Criatures felices

Alguns consells

Segons el llibre Relaciones, vivencias y psicopatología. Las bases relacionales del sufrimiento mental excesivo (Herder), escrit per A. Talarn, F. Sáinz i A. Rigat.

Deixeu-vos guiar pel sentit comú i menys pels manuals de psicologia del desenvolupament. Cal poder parar, pensar, reflexionar i qüestionar-vos si ho feu prou bé.

Creeu lligams afectius de qualitat, incondicionals, estables i continus. El vincle emocional es va construint dia a dia amb amor, presència, atenció, protecció, dedicació, sensibilitat i empatia.

Estimuleu els infants perquè tinguin ganes de créixer i desenvolupar-se. Educar és posar límits clars, normes ajustades a l’edat i ordre, però també és jugar i acompanyar-los.

Faciliteu un clima de confiança per transmetre afecte i seguretat emocional.