Conseqüències negatives de la pressió educativa

1. Pot tenir problemes d’autoestima. Especialment quan hi ha esforç i aquest no es tradueix en bones notes.

Sentiment de fracàs quan el fill no aconsegueix el que els pares esperen d’ell. Desmotivació i abandonament escolar.

2. Pot generar un rebuig.

Diàriament, fer els deures a casa crea un conflicte familiar. Criatures que no volen anar a l’escola. Fins i tot poden desenvolupar fòbies escolars.

3. Possibles problemes de conducta.

Com que no poden assolir un lideratge amb l’aprenentatge, els nens poden buscar protagonisme amb conductes rebels o desafiants.