Ull pedagògic

Una mirada en clau pedagògica del que poden ser eines per educar.

Marta Burguet i Arfelis

Marta Burguet i Arfelis

Des de la importància dels valors en clau pedagògica, en aquest blog Marta Burguet, professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, comparteix reflexions, experiències i coneixements fruit de la recerca, docència i passió per l'educació. Amb la convicció que l'aventura d'educar és compartida, i que aprendre a ser passa per acompanyar en el despertar de l'originalitat de cadascú.