Actualitat

La ICCIC celebra els aniversaris de tres escoles

dilluns, 2/06/2014

La Institució Cultural del CCIC ha celebrat aquest cap de setmana els aniversaris de tres de les seves escoles: els 50 anys de l’Escola Thau Barcelona i la CIC Escola d’Idiomes, i els 25 anys de VirtèliaEscola de Música, en un acte presidit per la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau.

Durant l’acte s’ha fet un repàs a la història de la Institució Cultural del CIC (ICCIC), fundada el 1950 per M. Rosa Farré Escofet, una entitat al servei de la societat catalana en els àmbits de la cultura i l’educació. Des dels seus inicis va crear un seguit d’escoles, totes elles capdavanteres en el seu camp, amb la voluntat de potenciar la formació humana i social de la societat catalana.

A la cloenda, la Consellera ha agraït a la institució “per haver ajudat tants nois i noies a créixer durant aquests 50 anys, mig segle transmetent cultura, estimant els alumnes. Allò que som en gran part ho devem als mestres que hem tingut”. També ha destacat que “la Catalunya d’avui és el resultat de molts factors, però sens dubte és clau la manera d’entendre l’escola, l’ensenyament de la llengua i la cultura”.

El president de la Fundació ICCIC, Joaquim Triadú, ha explicat les orígens de les 3 escoles “la ICCIC des dels seus inicis va apostar per una manera d’educar més innovadora, semblant a la que hi havia a la resta d’Europa ara fa 50 anys”. I també ha tingut paraules per la fundadors de la Institució “sense Maria Rosa Ferré Escofet la nostra institució no seria aquí. Va ser una dona coratjosa, il·lusionada, valenta, amb visió de futur, compromís i ideals”.

L’Escola Thau Barcelona va ser fundada el 1963 per personatges clau de l’àmbit cultural català, com l’escriptor i pedagog Joan Triadú. Enguany compleix 50 anys amb una història marcada pel prestigi acadèmic, el desenvolupament d’un model pedagògic de referència i per ser una entitat clau en l’evolució de la cultura catalana.

El mateix any, van néixer les escoles de francès i anglès, avui l’actual CIC Escola d’Idiomes, una escola pionera en el seu temps. I més tard, el 1988, es va crear l’actual Virtèlia Escola de Música, un centre no oficial reconegut de grau elemental d’ensenyament musical, adscrit al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona.

La UPC presenta el nou grau en ‘Disseny i Desenvolupament de Videojocs’ per al curs 2014-2015

dijous, 29/05/2014

UPC

El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la UPC incorpora a partir del proper any acadèmic 2014 – 2015 una nova titulació de Grau: el Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs. Aquesta formació recull els més de 10 anys d’experiència docent en l’àmbit dels videojocs de la UPC.

La direcció acadèmica va a càrrec de Jesús Alonso, impulsor de l’oferta formativa en animació, art digital i videojocs de la UPC School, un dels programes pioners a tota Europa en aquest sector i que ja ha format més de 200 professionals actualment treballant en les principals empreses del sector.

El grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs és un títol universitari oficial de grau, adaptat a l’espai europeu d’educació superior (EEES), amb durada de quatre anys (240 crèdits ECTS) en els quals l’alumnat podrà realitzar pràctiques en empreses des de tercer curs. El Grau en Videojocs s’impartirà al Campus UPC a Terrassa, al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM).

L’objectiu del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs és formar professionals capaços de conceptualitzar, dissenyar i programar videojocs i continguts dirigits a l’entreteniment digital i aptes per difondre en diferents plataformes i dispositius mòbils. El pla d’estudis s’ha creat perquè l’estudiant adquireixi competències multidisciplinàries en la creació de videojocs i materials interactius, amb una base científica sòlida en les tecnologies implicades, la programació amb múltiples plataformes, el disseny artístic i gràfic, el modelatge i l’animació en 2D i 3D.

En cadascun dels tres primers anys del grau, els alumnes desenvolupen un projecte real de videojocs en grup. Al 4t any, realitzen el Treball Fi de Grau de forma individual. D’aquesta manera, en acabar el grau, als coneixements acadèmics adquirits durant el curs, l’alumne suma al seu currículum 4 projectes reals de videojocs com a carta de presentació per a les més de 70 empreses del sector que avui dia existeixen a Catalunya. Aquest és un dels trets més destacats d’aquesta formació: la “necessària vinculació empresarial” al programa docent. La UPC és un referent a l’Estat en el sector del videojoc i compta amb el suport de més de 30 empreses nacionals i internacionals, com ara King, Social Point o Ubisoft, que col·laboraran com a docents i com a principals interessats en la captació del talent format en aquest nou Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs.

Un sector en efervescència

El sector dels videojocs no para de créixer a Catalunya. Catalunya és focus d’atracció per a empreses que, atretes pel talent emergent format aquí, volen assentar-se i desenvolupar-se a Barcelona, que s’està situant com un autèntic hub per al sector del social gaming.

Les sortides professionals d’aquest nou Grau van des de poder treballar com a programador i desenvolupador de videojocs, programador de dispositius mòbils, dissenyador de videojocs, dissenyador gràfic, artista tècnic, artista 3D, animador 2D i 3D per a videojocs i continguts digitals, fins a treballar-hi en noves professions pròpies fruit de l’expansió i evolució del sector, com ara analista de dades de videojocs, control de qualitat, testeig i balanceig, així com consultor en gamificació, una nova tendència que aplica les mecàniques i dinàmiques del joc per potenciar la motivació i la fidelitat del públic en altres sectors com ara l’educació i el màrqueting.

30 escolars tindran les colònies d’estiu totalment pagades

dimarts , 27/05/2014

Un total de 30 nens i nenes de diferents comarques catalanes aniran de colònies, aquest estiu, sense cap mena de cost, gràcies a les beques de quatre empreses adscrites a l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC) i cobreixen la totalitat de les despeses.

Les 30 beques s’atorguen a joves que s’hagin seleccionat a partir de l’acord de col·laboració que ha fixat l’Acellec amb els ajuntaments de Girona, Sant Pere de Ribes, Sant Boi de Llobregat i Navarcles i el Consell Comarcal de la Segarra.

Les quatre empreses implicades són Eix Estels, Rosa dels Vents, Alba Serveis i Lleure 2000, totes referents al sector, amb equips professionals molt consolidats i que donen servei al llarg de tot l’any a escoles i famílies. Les cases de colònies d’aquestes empreses es troben ubicades en un entorns naturals molt agradables i adequades perquè els nens i nenes passin uns dies de lleure i formació en valors.

El valor de les 30 beques és d’uns 12.000 euros i formen part del pla d’accions de responsabilitat social que tenen les empreses i la mateixa associació Acellec.

Les famílies prenen protagonisme com a sector clau de l’educació

dilluns, 26/05/2014

Fundació Bofill

Dissabte es va celebrar a Barcelona el I Fòrum de les Família i l’Educació a Catalunya, organitzat per la Fundació Jaume Bofill. Per primera vegada en la història de la democràcia totes les federacions d’AMPA que agrupen pares i mares de tot el ventall de centres educatius de Catalunya (FAPAC, CCAPAC, FAPAES i FAPEL), van presentar una agenda de futur que posa de manifest les preocupacions i reivindicacions de les famílies avui i els seu posicionament estratègic per aconseguir major rellevància com a sector interessat i protagonista en educació.

Les famílies, a més d’implicar-se a títol individual en l’educació dels propis fills i filles, estan aportant recursos i iniciatives al sistema educatiu sense els quals les escoles no podrien dur a terme l’oferta actual.  Però, malgrat aquesta aportació estructural al sistema, les famílies no estan rebent el reconeixement ni l’espai de participació democràtica que els correspondria com a part interessada que són del sistema educatiu, tant en l’àmbit de centre com pel que fa a les políti-ques educatives locals o de país.

Aquesta constatació sorgeix de la recerca que s’ha produit en el marc del projecte “Famílies amb veu”.

• D’una banda, una enquesta a 1.228 AMPA de Catalunya i una altra a 1.500 equips directius, han permés que surti a la llum la vigència i fortalesa del moviment de famílies en educació a través de les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA). Algunes de les dades més rellevants són:

 •  El 97% dels centres tenen AMPA on el 81% de les famílies hi estan associades.
 • La quota de l’AMPA és de 27€ anuals de mitjana: molta rendibilitat social a baix preu.
 • Sense les AMPA, la majoria de serveis bàsics per a les famílies (com els relacionats amb la conciliació, com l’acollida matinal o el menjador) no estarien garantits, so-bretot en els centres de primària: el 97% els ofereix.
 • A banda dels serveis per a les famílies, les AMPA fan aportacions al funcionament de l’escola: el 18% del seu pressupost el destinen a la compra de material i equipament del centre, i un 5% a material per l’alumnat.
 • Les AMPA, lluny de trobar-se col·lapsades, valoren positivament la seva gestió i aspiren a ampliar-la: més del 90% voldrien fer-se càrrec de més activitat.
 • El 70% de les AMPA voldrien poder participar en la programació anual del centre i el 60% en el procés de selecció del director/a.
 • L’AMPA canalitza amb fluïdesa la relació entre famílies i escola: en la majoria de centres la junta de l’AMPA es troba un cop al mes amb l’equip directiu del centre.
 • Més enllà de l’escola, l’AMPA participa en la millora educativa i social del seu entorn: més del 60% es relaciona amb altres entitats i iniciatives locals.

 D’altra banda, a partir d’una enquesta a 1.500 famílies amb fills de 0 a 16 anys escolaritzats, s’ha pogut conèixer com participen les famílies a l’escola, tant en l’àmbit formal com informal, així com què és allò que les motiva a participar i quines dificultats troben. Aquesta enquesta permet arribar a tots els perfils de famílies, des de les més actives a l’esco-la fins l’anomenada “majoria silenciosa”. Algunes de les dades que se’n destaquen són:

 •  Mares i pares estan interessats en l’escolarització dels seus fills: el 74% supervisen o ajuden sovint o sempre als seus fills amb els deures; el 89% s’ha reunit amb el tutor o tutora del fill/a, i el 95% han assistit a la reunió d’inici de curs.
 • El 29% de les mares i els pares participen activament amb i per l’escola, ja sigui a través de l’AMPA o de comissions de treball.
 • Els pares són autoexigents respecte al seu grau d’implicació: el 46% dels que parti-cipen de forma passiva estan poc o gens satisfets amb la seva implicació a l’escola.
 • Els factors que més condicionen la participació són: el nivell d’estudis dels pares (com més estudis, major és la participació); els ingressos (un menor capital econò-mic dificulta la participació); la monoparentalitat (les dificultats de conciliació difi-culten la participació), i l’origen dels pares (les famílies d’origen estranger participen menys).
 • Les famílies d’origen estranger participen menys perquè concentren altres factors que desincentiven la participació: ingressos baixos, baix nivell d’estudis i monopa-rentalitat.
 • La variable que apareix amb més força en relació a la participació de les famílies d’origen estranger és el nombre d’anys que els fills van a la mateixa escola: en igualtat de condicions socioeconòmiques, la probabilitat de participar de pares autòctons i estrangers s’igualaria als 6 anys d’estar a la mateixa escola.
 • Les AMPA gaudeixen de bona salut: només el 15,6% de les famílies no en són sòcies.
 • D’entre aquelles que no són sòcies de l’AMPA, el 36,3% de les famílies de centres públics al·leguen que és per motius econòmics (no poden pagar la quota). o El 37,5% de les famílies amb menys de 600€ mensuals no estan associades a l’AMPA.

I per últim, s’ha dut a terme una prospectiva del paper de les famílies als consells escolars a partir de l’anàlisi de les diferents lleis d’educació tant a nivell estatal i autonòmic i, sobretot, de l’efecte que tindrà l’aplicació de la LOMCE en la redifinició del sistema i l’organització es-colar. Els titulars destacats són:

 •  Els consells escolars són un model adormit en pràctiques en pràctiques massa burocratitzades.
 • La realitat dels consells escolars d’avui dia mostra un acompliment de mínims pres-crits amb una participació poc dinàmica, però existent.
 • La desinformació, la manca de paritat en la composició, la poca autonomia dels cen-tres, el corporativisme i les dificultats pròpies de les famílies són els principals desincentius detectats per la participació de les famílies als consells escolars.
 • La participació de les famílies a les eleccions dels consells escolars en realitat és més alta: del 9% que marquen les xifres oficials al 34% que indiquen les famílies.
 • La LOMCE fa menys democràtiques les escoles i ratlla la inconstitucionalitat pel que fa a la participació de la comunitat educativa.
 • Els canvis que introdueix la LOMCE en els consells escolats són fonamentalment en el capítol de funcions i composició: desactiva el seu sentit i utilitat primera.
 • La LOMCE minimitza el pes de la comunitat educativa en la presa de decisions relle-vants pel centre.
 • Els consells escolars d’àmbit superior (municipals, territorials, el de Catalunya) han fet la seva tasca com consultors, però no sempre han estat escoltats.

La constatació de l’evidència científica s’ha contrastat amb un procés participatiu amb més de 200 persones (mares i pares d’AMPA de base, tècnics d’educació, membres d’equip directius de centres i representants de les diverses federacions) que han permés construir un diagnòstic compartit, una priorització de temes clau i unes propostes sobre com millorar la participació de les famílies en el sistema educatiu. Tot plegat ha permés fer el Llibre blanc de la participació de les famílies a l’esco-la, que inclou l’agenda compartida de les famílies.

Trobeu tots els detalls a: http://www.fbofill.cat/?codmenu=01&not=1094

 

 

25 anys d’educació sanitària en el lleure

dimarts , 20/05/2014

Fund. Sant Pere Claver

Les colònies d’estiu per conèixer l’asma i l’al·lèrgia, organitzades per Sant Pere Claver Fundació Sanitària, celebraran 25 anys aquest estiu. Es tracta d’una iniciativa única i pionera, que a dia d’avui ha atès a més de 2000 nens i nenes i que té per objectiu principal fer educació sanitària, ensenyant tot allò que cal saber per dur un autocontrol de la malaltia i fer una vida completament normal.

L’asma és la malaltia crònica més freqüent a l’edat infantil (al nostre país es calcula que afecta un 10% de la població pediàtrica), però és una malaltia agraïda: si tu la tractes bé, ella et tractarà bé a tuja que l’actitud de qui la pateix pot influir de manera determinant en l’evolució i per això és important conèixer-la. Per la seva banda, l’al·lèrgia infantil afecta un 25% de la població i el millor tractament és conèixer els elements al·lergògens i saber com evitar-los. En els pacients més joves, l’asma i l’al·lèrgia van sovint de la mà.

L’objectiu d’aquestes colònies és demostrar que cap d’aquestes malalties no ha d’impedir fer una vida normal. La colònia no és un balneari per nens malalts. Fer educació sanitària d’un pacient jove separats per una taula i una bata blanca no és una bona tàctica. Si un aprenentatge es planteja en forma de joc, la predisposició és més gran i els resultats obtinguts són millors. És per això que, des de la Sant Pere Claver Fundació Sanitària, s’aposta pel lleure a l’hora de fer educació sanitària. D’aquesta manera, no només s’aprèn allò necessari sobre la nostra malaltia, sinó que també es gaudeix de tot el que defineix qualsevol colònia d’estiu: el treball en equip, l’autonomia personal, el contacte amb la natura o l’adquisició d’hàbits saludables, entre molts d’altres.

Aquesta iniciativa de Sant Pere Claver Fundació Sanitària, ha estat guardonada amb el premi Jaume Suñol Blanchart de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears “per anar dirigit a una població especialment vulnerable que es pot beneficiar d’una informació científicament contrastada sobre la seva malaltia. D’altra banda, el premi s’atorga també com a reconeixement de la feina realitzada per aquest grup al llarg de quasi vint anys de promoure l’autonomia dels nens amb asma”Després d’haver ensenyat a conviure amb l’asma a prop de 2000 nois o noies, l’any passat les colònies van ampliar el seu programa educatiu incloent també nens i nenes amb al·lèrgies alimentàries i al làtex. Després de l’èxit de l’ampliació, les colònies segueixen amb el doble programa i continuen endavant celebrant el seu 25è aniversari.

Més informació a: http://www.coloniesasmaialergia.com

A punt la segona edició del FITKAM

dilluns, 19/05/2014

Kacu Mensi

Aquesta setmana se celebra la segona edició del FITKAM, el Festival Infantil de  Teatre Kacu Mensi a Montmeló, organitzat per l’Associació de Professionals del Teatre Infantil i Familiar Kacu Mensi, amb el suport i la col·laboració de l’Ajuntament de Montmeló. Després de l’èxit de l’any passat, el festival torna amb la mateixa voluntat de convertir-se en una gran festa del teatre infantil i familiar, oberta tant a les famílies com als professionals del sector.

Kacu Mensi introdueix algunes novetats al festival. La primera d’elles és la celebració d’una jornada professional, divendres 23 de maig, amb una Xerrada sobre Teatre i Educació a càrrec de Tomás Motos, pedagog de la Universitat de València especialitzat en teatre i expressió corporal.

El FITKAM també incorpora un nou espai d’exhibició: la Sala Nadons, ubicada al Casal de la Gent Gran al costat de l’Ajuntament, on es presentaran espectacles per a nens de 0 a 3 anys. Es mantenen la resta d’espais que ja es van utilitzar en l’edició anterior: La Torreta, la Sala Polivalent, el Teatre l’Agrupa i la Sala La Concòrdia.

D’altra banda, es celebraran dos cercaviles el dissabte 24 de maig, a càrrec de la companyia Tutatis. Un cercavila inaugural (11.30 h) amb l’espectacle “Óssos del Pirineu, que sortirà des de la Plaça de la Vila fins arribar als Jardins de la Torreta, i un altre amb l’espectacle “Percussión tuning” que sortirà a les 13.30 hores de La Torreta.

El programa inclou una vintena d’espectacles infantils i familiars de les companyies associades a Kacu Mensi. El programa i els horaris dels espectacles estan disponibles a la web de Kacu Mensi.

Els assistents al FITKAM hauran d’adquirir prèviament les entrades als diversos espectacles a través de la web de Kacu Mensi. L’entrada segueix sent gratuïta amb l’aportació de 1€ per entrada a favor de la Fundació de l’Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona). Durant els dies del festival també es podran adquirir al Punt d’Informació del FITKAM i a l’Ajuntament de Montmeló.

Més informació a: http://kacumensi.cat

Aquest cap de setmana, Festival de Titelles a Caldes de Montbui

dijous, 15/05/2014

El Festival de Titelles Romà Martí de Caldes de Montbui inaugurarà aquest divendres la seva 17 edició amb una clara aposta per la varietat dels seus espectacles, on hi seran representats una àmplia mostra de tècniques de manipulació de titelles. Durant els tres dies de durada del Festival, 16 companyies de Catalunya, Aragó, País Basc, Illes Balears, Itàlia i Irlanda oferiran les seves representacions amb titelles clàssics de guant, elaborats amb materials de reciclatge, de cartró, a partir de les mans dels actors o d’ombres.

L’edició d’aquest any vol convertir el Festival en una trobada on hi tinguin cabuda tan les companyies consagrades com aquelles emergents que comencen a despuntar en el panorama titellaire internacional. En aquest sentit, Manel Ricart, director artístic del Festival, destaca que “la creació de titelles es troba en un moment molt actiu a nivell creatiu”. Per Ricart, “hi ha moltes companyies novells amb propostes molt interessants que han començat a obtenir reconeixements en festivals internacional”. L’objectiu del Festival de Caldes és que aquestes companyies puguin tenir el seu espai i programar una trobada que guardi un cert equilibri entre la participació de creadors locals i internacionals.

Per altra banda, durant l’edició d’aquest any, el Festival estrenarà nous escenaris, principalment en espais tancats, que s’afegiran als tradicionals a l’aire lliure. Per Josep Gallart, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, “aquesta aposta està motivada per poder donar cabuda a representacions que necessiten d’unes condicions lumíniques més sofisticades i per tal de que la trobada no depengui exclusivament de la climatologia del cap de setmana”.

Entre els diferents espectacles que es podran veure durant els tres dies, destaquen Manoviva, de la companyia italiana Girovago e Rondella, una proposta escènica on les mans es converteixen en dos increïbles personatges capaços de realitzar els números de malabarisme i acrobàcia, millor que qualsevol ésser humà; Adéu Bienvenida, de la companyia catalana Cia Mimaia Teatro, un espectacle que aborda els cicles de la vida i que arriba a Caldes amb el reconeixements del premi FETEN 2013 com a espectacle revelació i el premi de millor espectacle a Festititeres 2013 (Bolívia), i Hotel Crab de Cia Trukitrek, una comèdia plena de sorpreses, passions i malentesos avalada pels reconeixements internacionals obtinguts al World Festival of Puppets (Praga 2009), com a millor espectacle, al Wander Theater Festival Radebeul (Alemanya 2009) també com a millor espectacle, i la menció especial al Luglio Bambino Festival – Campi Bisenzio – Italia 2010.

Un Festival de llarg recorregut d’homenatge a l’artista calderí Romà Martí

La Fira de Titellaires va néixer en homenatge al titellaire calderí Romà Martí, amb la voluntat d’esdevenir un punt de trobada i d’intercanvi dels titellaires de Catalunya. La primera edició de la Fira es va celebrar l’any 1993 i es concebí com una trobada voluntària dels titellaires catalans per fer realitat el somni d’en Romà que aleshores es trobava en un estat molt avançat de la seva malaltia. Des d’aleshores, l’organització de la Fira de Titellaires ha donat un paper preeminent als titellaires, tenint especial cura en l’acolliment de les companyies i posant al capdavant de la programació a titellaires de reconegut prestigi per tal de mantenir l’esperit i l’ànima de la Fira.

Més informació a: http://www.firadetitellaires.cat

10.000 Persones van demanar “Un estiu per a tothom!” a la gran festa de Fundesplai

dimarts , 13/05/2014

Fundesplai

Diumenge, el Parc Nou del Prat de Llobregat (Ronda del Sud s/n, El Prat de Llobregat), va acollir la 28a edició de Festa Esplai, la gran festa de l’educació en el lleure que organitza Fundesplai (el nou nom de la Fundació Catalana de l’Esplai). Durant tot el dia van passar pel Parc Nou unes 10.000 persones, que van poder gaudir de més de 50 activitats lúdiques i educatives com espectacles infantils, tallers, música, etc..

Festa Esplai és el punt d’arrancada d’ “Un estiu per a tothom”, la campanya d’activitats d’estiu de Fundesplai que enguany oferirà prop de 900 tandes d’activitats entre casals, colònies, campaments, camps de treball, cursos i vacances en família, amb més de 46.000 places (un 5% més que l’estiu passat).

A banda de la qualitat de les propostes, Fundesplai posa l’accent en garantir l’equitat en l’accés a les activitats d’estiu. Enguany Fundesplai calcula que la demanda de beques per anar de colònies augmentarà entorn a un 25%. També es preveu que hi hagi  un augment en la demanda de casals socials durant el mes d’agost per tal de garantir l’atenció i l’alimentació d’infants que es troben en situació de risc.

Per tal d’atendre aquest augment de la demanda d’ajuts a causa de la crisi, Fundesplai impulsa una bateria d’iniciatives per garantir que cap infant es quedi sense colònies i casals:

a)    Campanya de captació de fons d’administracions, empreses i particulars per poder atorgar beques per als fills de famílies afectades per la crisi. En aquests moments ja es compta amb fons aportats per la Diputació de Barcelona; pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a través del 0’7% per a finalitats socials”, la Generalitat de Catalunya i algunes empreses com Grífols.

b)    Organitza la Gimcana Solidària de l’Estiu, una competició per equips en la que l’any passat ja van participar 30 grups de quatre persones que van aconseguir recaptar 43.000 euros.

c)     Crida per a que tothom es pugui baixar la cançó “Un estiu per a tothom”, enviant un sms amb la paraula fundesplai al 27171 col·laborant així a la campanya de beques.

Amb aquetes mesures, Fundesplai espera aconseguir atorgar directament 4.000 beques per a colònies i casals, un 25% més que l’estiu passat, en que se’n van atorgar 3.100.

A banda d’aquests fons per a beques i ajuts que canalitza directament Fundesplai, alguns dels 60 centres d’esplai adherits també reben ajuts dels seus ajuntaments o de l’Obra Social de la Fundació “la Caixa”, a través del programa ProInfància.

Finalment, Fundesplai posa a l’abast de totes les famílies que inscriguin els seus fills i filles a les colònies i casals un sistema d’autofinançament amb el que es pot recuperar el 100% del cost de l’activitat mitjançant la venda de números per a una rifa en la que es pot guanyar estades per a famílies a les cases de colònies.

Qui vulgui col·laborar, demanar una beca o informar-se de les activitats de l’estiu, ho pot fer a través del web http://estiu.fundesplai.org.

Una acció que beneficia a 199.700 persones

Festa Esplai serveix també com un gran aparador de la tasca educativa i social de Fundesplai (Fundació Catalana de l’Esplai). Precisament l’entitat acaba de presentar el seu Informe anual on destaca que l’actuació global de Fundesplai durant el 2013 ha arribat a 199.700 persones. Aquesta actuació es dirigeix a quatre col·lectius especialment afectats per la crisi: infants,  joves, famílies i Tercer Sector, i es duu a terme a través de 63 esplais (27 dels quals de funcionament diari i situats majoritàriament en barris d’acció social prioritària); 27 equipaments de natura; 9 centres d’e-inclusió i desenvolupant programes en 926 escoles de primària i secundària.

La Fundació Pere Tarrés preveu un augment del 26% de peticions de beques per a colònies i casals d’estiu

divendres, 9/05/2014

Fundació Pere Tarrés

La Fundació Pere Tarrés ha presentat aquesta setmana la campanya Ajuda’ls a créixer – Cap infant sense colònies que té com a finalitat becar les activitats d’estiu d’infants de famílies sense recursos. I és que un de cada quatre infants a Catalunya viu per sota del llindar de pobresa. Les dificultats de les famílies per fer front al dia a dia degut a la situació econòmica actual provoca que les activitats de lleure siguin una de les primeres renúncies que han de fer, esdevenint aquestes activitats un factor més d’exclusió social.

I és l’època de l’estiu quan la situació és més crítica: “Són infants que estan en xarxes d’atenció com l’escola, centres oberts, menjadors… però a l’estiu aquests recursos minven i els infants passen més temps sols a casa o al carrer, sense la supervisió d’un adult responsable”, explica Maria Valencia, presidenta del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans de la Fundació Pere Tarrés (MCECC). Poder anar de colònies o a un casal d’estiu esdevé una necessitat ja que “les activitats d’estiu es realitzen en un entorn tranquil i estructurat on el nen o nena pot relacionar-se amb altres infants com ell, sense agressivitat, impulsivitat o conflictes, i amb la figura del monitor com a referència”, destaca Maria Valencia.

Dificultats d’accés al lleure dels infants que més ho necessiten

L’accés a l’educació en el lleure és bàsic per al creixement de l’infant però són precisament les famílies amb menys recursos les que no poden accedir als seus beneficis. Per Maria Valencia, “no es tracta de fer caritat ni són un recurs assistencial sinó que estem generant un espai educatiu a través del reconeixement dels drets dels infants”.  Segons les dades de la situació socioeconòmica dels infants que van rebre ajuts de la Fundació Pere Tarrés l’any passat, el 50% de les famílies d’aquests nens compten amb menys de 3.900€ a l’any per cada membre de la llar, el 24% tenen entre 4.000 i 6.100€ any, i el 21% més de 6.100€ any. Un 5% de les famílies no tenen cap ingrés. D’altra banda, el 67% dels infants becats eren de la comarca del Barcelonès, el 12,4% del Vallès Occidental i el 8,6% del Baix Llobregat.

Per afavorir que el major nombre d’infants i joves puguin anar de colònies o a un casal d’estiu, la Fundació Pere Tarrés posa en marxa la campanya Ajuda’ls a créixer – Cap infant sense colònies per becar aquestes activitats. Enguany, la Fundació preveu atorgar 2.920 beques amb un import de 879.479,75€, el que suposa un 26% més de beques que l’any anterior. En els darrers quatre anys, la Fundació Pere Tarrés ha vist com les sol·licituds de beques per a aquestes activitats han augmentat un 195%. El director general de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, ha remarcat que “és important que els infants puguin gaudir de l’experiència d’anar de colònies o a un casal d’estiu, independentment de la situació de les seves famílies. I des de la Fundació Pere Tarrés volem sensibilitzar a la societat de la importància de les activitats d’estiu, mobilitzar recursos i destinar-los finalment a la realització d’aquestes activitats”.

Per la seva part, el president de la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina federat al MCECC-Fundació Pere Tarrés, Xavier Campà, ha destacat la importància que tenen els centres oberts i diaris com a recurs preventiu, social i educatiu per als infants i les famílies de barris amb greus carències socioeconòmiques.

Una responsabilitat de tota la societat

Durant la presentació, que s’ha fet en un dels centres oberts i diaris federats al MCECC-Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol ha demanat la implicació i la col·laboració de tota la societat en la campanya Cap infant Ajuda’ls a créixer – Cap infant sense colònies ja sigui a través de les donacions de particulars, de les administracions públiques o d’empreses i ha recordat que “la trajectòria i experiència de la Fundació Pere Tarrés ens avala com un instrument eficaç i rigorós de la societat civil per assignar aquests recursos”. L’assignació de beques per colònies i casals és un procediment molt rigorós i exhaustiu que examina la situació socioeconòmica de cada nen i nena per assignar-li l’activitat l’ajut i l’activitat socioeducativa més adient.

En aquest sentit, està previst:

·      Becar uns 2.100 infants per als casals i les colònies dels centres d’esplai i Centres Oberts i Diaris i activitats d’estiu de la Fundació Pere Tarrés.

·      Becar 200 nens i nenes en activitats pròpies: un casal a Lleida, un casal a Tarragona, un a Barcelona, un torn de colònies i una ruta de muntanya.

·      Becar 620 infants en colònies i casals per a infants en situació vulnerable organitzades amb la col·laboració de serveis socials municipals i altres entitats d’infància vulnerable. Es faran més de 10 colònies i 2 casals. Concretament s’ha treballat amb els Serveis socials de   Mataró, Arenys,  Masnou, Cornellà, Gavà,  Cerdanyola i de Serveis que ja portem Badia del Vallès, Molins de Rei, Sant Cugat, Pineda de Mar, Montornès, Palau de Plegamans, Sabadell, Olesa de Montserrat, Tarragona, Calafell, Vendrell i Cambrils.

Més informació a: https://amics.peretarres.org/index.aspx?Tipus=1&idi=ca

 

Aquest cap de setmana, nova edició del saló “Bebés&Mamás” a Barcelona

dimecres, 7/05/2014

Aquest cap de setmana se celebrarà una nova edició del saló Bebès&Mamàs a Barcelona (pavelló 1 de Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc). Aquest any, la moda infantil és una de les protagonistes gràcies a la Barcelona Fashion Walking, una passarel·la de moda infantil i puericultura. També hi haurà espai per a la solidaritat amb les activitats organitzades per Pallassos sense Fronteres, una exposició de fotografia sobre l’embaràs, un cicle de xerrades amb mamàs blogueres, tallers i les últimes novetats en productes per a mares, pares i bebès.

La Barcelona Fashion Walking és una de les grans novetats d’aquesta edició. Es tracta d’una passarel·la de moda infantil i puericultura en la qual les marques participants presenten les seves noves col·leccionis primavera-estiu. L’esdeveniment s’inaugura el dissabte a les 12:00h. Els assistents podran participar en el gran sorteig “Omple el teu armari”, per aconseguir un armari ple de productes de les grans marques participants en la passarel·la.

Aquesta edició de “Bebès&Mamàs” compta per vegada primera amb una exposició fotogràfica. Un total de 30 lones de gran format acolliran la col·lecció “Mamis” del fotògraf especialista en maternitat Cristóbal Corredor. Aquesta mostra estarà situada a la plaça Univers i és una petita mostra, però en gran format, del que aquest professional de la imatge ha capturat durant l’últim any.

El toc solidari d’aquesta edició el posa Pallassos sense fronteres, que estarà present en la fira a través d’una activitat en la qual mares i pares podran treure’s una foto amb nas de pallasso.  Tant el dissabte com el diumenge a les 17:00h un grup de professionals durà a terme un espectacle solidari de malabars.

Els assistents també poden gaudir de les xerrades de les dues blogueres de referència que estaran presents en aquesta edició: Mª José Cayuela, que parlarà sobre “24 hores en la vida d’una blogger” i Gisela Soroka qui se centrarà en la relació dels nens i la lectura.

El saló ofereix una àmplia varietat d’activitats. A la pista de gateig els bebès es mouen a pler i demostren que són gateajadors experts i a la pista de trunkis els més petits posen en pràctica la seva habilitat corrent sobre aquestes maletes tot terreny. Les sessions de massatge per a bebès, la zona de jocs, el racó de la lactància, els tallers de dibuix i pintacares i les conferències sobre seguretat a l’automòbil o la conservació de les cèl·lules mare són altres de les propostes que completen l’oferta del saló.

Més informació a: www.bebesmamas.com.

Dades d’interès:

Data: 10 i 11 de maig de 2014.
Lloc: Pavelló 1 de Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc.
Horari: De 10:00h a 20:00h.
Preu entrada: 11 eur (8 eur amb val descompte que trobeu a la pàgina web)